Impact dierlijke vs plantaardige eiwitten op het milieu

6 mei 2020|Lifestyle|Leestijd: 3 min

Steeds meer mensen eten vaker plantaardig. Dit vinden we fijn om te zien! De redenen waarom mensen plantaardiger eten zijn met name voor een beter milieu en een betere gezondheid.

Om te bepalen wat de impact van dierlijke en plantaardige eiwitten op het milieu is, hebben twee Oxford economen, Poore en Nemecek, een erg uitgebreid onderzoek verricht.

De belangrijkste resultaten van dit onderzoek hebben we hieronder op een rij voor je gezet. 

Achtergrond onderzoek

Om de wereldwijde voedselketen in kaart te brengen hebben Poore en Nemecek informatie gebruikt van 38.000 boerderijen en 1.600 verschillende voedselverwerkers, soorten verpakkingen en retailers.

Het doel van het onderzoek was om de ecologische voetafdruk van verschillende producten te vergelijken. Om dit te kunnen doen is er gekeken naar:

 • De totale CO2-uitstoot per 100 gram eiwit
 • Het waterverbruik per 100 gram eiwit
 • Het landbouwverbruik per 100 gram eiwit

Zo scoorden de verschillende eiwitbronnen

In onderstaande afbeelding zie je hoe verschillende soorten eiwitbronnen scoren op CO2-uitstoot, landgebruik en waterverbruik.

Bron: Financieel Dagblad (FD)

Een aantal conclusies die we op basis van dit onderzoek kunnen trekken is:

 • De grootste CO2-uitstootbron is afkomstig van de productie van dierlijke eiwitten
 • De minst ecologisch intensieve bron van dierlijk eiwit heeft nog steeds een grotere ecologische afdruk dan plantaardige alternatieven
 • Rundvlees geeft 125 keer meer CO2-uitstoot dan erwten en peulvruchten
 • Kaas/whey heeft 14 keer meer water nodig dan erwten en peulvruchten

CO2-uitstoot voeding vs totale CO2-uitstoot

De studie van Poore en Nemecek is er op gericht om de hele voedselketen van producent tot consument in kaart te brengen.

De twee onderzoekers hebben dus ook gekeken naar hoe de CO2-uitstoot van voeding is verdeeld over de hele voedselketen. Hieronder de resultaten:

Totale CO2-uitstoot

 • Hiervan is 26% afkomstig van voeding
 • En 74% afkomstig van overige bronnen

Een kwart van de wereldwijde CO2-uitstoot is dus afkomstig van onze voeding.

Deze 26% is als volgt verdeeld

 • 8,1% vis en veeteelt
 • 7,0% land- en tuinbouw (1,6% veevoer, 5,5% gewassen menselijke consumptie)
 • 6,2% verandering van landgebruik (bijv. ontbossing)
 • 4,7% verwerking van voedsel

Veeteelt, productie van veevoer en ontbossing voor veeteelt bij elkaar opgeteld is goed voor meer dan de helft van de CO2-uitstoot voor de voedselindustrie.

49% CO2-besparing door plantaardiger te eten

Om een situatie te schetsen wat er zou gebeuren met de CO2-uitstoot als met z’n alle plantaardig zouden gaan eten hebben Poore en Nemecek een denkbeeldige berekening gemaakt:

Als iedereen op de wereld plantaardig zou gaan eten, dan zou dit een CO2-besparing van 49% opleveren in de voedselketen.

CO2-uitstoot transport, verpakking, verkoop

Ook hebben de onderzoekers gekeken naar de impact die de verwerking van voeding maakt op ons milieu, zoals het transport, de verpakking en de verkoop.

Dit heeft de volgende resultaten opgeleverd:

Verdeling CO2-uitstoot verwerking

 • 0,8% verkoop
 • 1,3% verpakking
 • 1,6% transport
 • 1,0% overig

Zoals je ziet zorgt het transport, de verpakking en de verkoop van onze voeding voor relatief weinig uitstoot.

Dit laat zien dat het tegengaan van voedselverspilling en vaker plantaardig eten in potentie een veel grotere CO2-besparing kan opleveren dan verduurzaming van de laatste drie schakels in de voedselketen (verkoop, verpakking, transport).

Gebruikte bronnen:

Hieronder hebben we nog een aantal cijfers gevisualiseerd voor je: