Steeds meer mensen worden zich bewust van de voordelen van plantaardig eten en stappen daarom over op een plantaardig(er) dieet.

In dit artikel geven we 5 belangrijke redenen om meer plantaardig te eten en over te stappen naar een plantaardig(er) dieet.

Waarom meer plantaardig eten?

Er zijn verschillende redenen om te kiezen voor een grotendeels plantaardig dieet, maar veel mensen kiezen er met name voor vanwege de vele gezondheidsvoordelen.

Ook volgens de richtlijnen van De Nederlandse Gezondheidsraad (2015) zouden we allemaal plantaardiger moeten gaan eten en onze eiwitten meer uit plantaardige bronnen moet halen in plaats van dierlijke producten.

Hieronder 5 redenen waarom steeds meer mensen besluiten om meer plantaardig te eten:

1. Een plantaardig dieet is beter voor je gezondheid

Mensen die grotendeels plantaardig eten zijn over het algemeen slanker en hebben minder risico op allerlei ziekten en aandoeningen.

Als je minder vlees eet en meer groenten, fruit, peulvruchten en volle granen toevoegt aan je dagelijkse voeding verlaagt dit je risico diabetes, hart- en vaatziekten en verschillende vormen van kanker.

Veel mensen ervaren ook dat ze gemakkelijker afvallen en meer energie hebben wanneer ze minder dierlijke producten eten en overstappen op een plantaardig(er) dieet.

2. Een plantaardig dieet is beter voor het milieu

Dierlijke producten zijn ontzettend belastend voor het milieu. De productie van vlees en zuivel is momenteel verantwoordelijk voor bijna 20%  van alle broeikassen. Ook produceert vee een hele grote hoeveelheid mest en fijnstof.

Door meer plantaardig te eten leg je minder druk op het milieu en draag je bij aan minder waterverspilling en minder uitstoot van CO2.

3. Een plantaardig dieet is beter voor de planeet

De impact die de vlees- en zuivelindustrie heeft op onze planeet is enorm en ook overbevissing is wereldwijd een groot probleem.

We slachten momenteel zo’n 56 miljard dieren per jaar en er wordt jaarlijks 75 miljoen ton vis gevangen, waarvan het grootste gedeelte bijvangst is.

De vleesproductie is ook een grote oorzaak van bodemverontreiniging en het verdwijnen van de biodiversiteit, door ontbossing en het kappen van regenwouden.

Elke seconde wordt er zo’n 4000 tot 8000 vierkante meter regenwoud gekapt voor de productie van graan. Dit graan wordt vervolgens gebruikt als veevoer voor de vlees- en zuivelindustrie.

4. Het wereldvoedselprobleem

Bijna 800 miljoen mensen ter wereld hebben niet genoeg te eten. Het grootste gedeelte van de graanproductie in de wereld wordt echter gebruikt als veevoer en 70% van de totale landbouwgrond wordt momenteel gebruikt voor veeteelt.

Dit is zeer inefficiënt, omdat dieren veel meer voedsel eten dan ze uiteindelijk opleveren. Er is zo’n 5 tot 20 kilo veevoer en 3.000 tot 15.000 liter water nodig om een kilo vlees te produceren...

5. Minder dierenleed

De productie van vlees en zuivel gaat gepaard met slechte leefomstandigheden en schrikbarend veel dierenleed. Dieren worden fabrieksmatig gefokt, opgesloten, uitgebuit en vroegtijdig gedood vanwege de vraag naar dierlijke producten.

Steeds meer mensen kiezen voor een plantaardig dieet, omdat zij niet meer willen bijdragen aan het leed van deze dieren.

Conclusie

Het aantal mensen dat plantaardiger of volledig plantaardig eet wordt steeds groter en er zijn ook steeds meer (top-)sporters die ervoor kiezen om meer plantaardig te eten.

Er zijn meerdere redenen en voordelen om meer plantaardig te gaan eten.

Het vermijden van vlees en andere dierlijke producten is niet alleen goed voor het dierenwelzijn en beter voor het milieu, maar een plantaardig(er) dieet heeft ook een hele positieve invloed op je lichaam, je gezondheid en je prestaties!