Plantaardige producten zijn beter voor onze planeet. Bij Orangefit willen we een stap verder gaan en zijn we ervan overtuigd dat we meer manieren moeten vinden om onze ecologische voetafdruk te verkleinen.

Daarom kiezen we voor plantaardige producten en duurzame productiemethodes. Goed voor mens, dier en milieu.

Hieronder leggen we graag aan je uit waarom plantaardig milieuvriendelijker en duurzamer is.

1. Minder uitstoot/broeikasgassen

De impact die de vlees- en zuivelindustrie heeft op onze planeet is enorm. De productie van dierlijke eiwitten is naar schatting niet alleen verantwoordelijk voor bijna 15% van alle broeikasgassen, maar vee produceert ook een grote hoeveelheid mest en fijnstof.

Door te kiezen voor plantaardige alternatieven leggen we minder druk op het milieu en dragen we bij aan minder uitstoot van methaangas en CO2.

2. Minder energieverbruik

De productie van dierlijke eiwitten is zeer inefficiënt en kost veel energie. Voor een kilogram vlees is gemiddeld 5 tot 20 kilogram veevoer nodig.

Om dit veevoer te kunnen produceren zijn veel landbouwgrond en plantaardig voedsel nodig dat ook direct gebruikt kan worden om mensen te voeden.

Door te kiezen voor plantaardig verbruiken we dus minder grondstoffen en besparen we meer energie.

3. Minder verbruik van water

De vlees- en zuivelindustrie verbruikt ongeveer een derde van het totale zoete water op deze aarde en voor het produceren van een kilo rundvlees is ruim 15.000 liter water nodig.

Dit in tegenstelling tot de 150-200 liter water die nodig is voor de productie van plantaardige voeding.

Door te kiezen voor plantaardig kun je dus veel (drink-)water besparen.

4. Minder gebruik van landbouwgrond

De vleesproductie is een grote oorzaak voor het verdwijnen van de biodiversiteit en landbouwgrond.

Elke seconde wordt er zo’n 4000 tot 8000 vierkante meter regenwoud gekapt voor de productie van graan. Dit graan wordt vervolgens gebruikt als veevoer voor de vlees- en zuivelindustrie.

Door te kiezen voor plantaardig voorkom je ontbossing en het kappen van vele hectare regenwoud.

Hoeveel CO2 komt er vrij bij de productie van 1 kilo?

Cijfers zijn per kilogram product zoals je het koopt in de supermarkt.

Plantaardig(er) betekent minder uitstoot van broeikasgassen, minder energieverbruik, minder gebruik van water en minder gebruik van landbouwgrond en is daarom minder belastend voor het milieu. 

Kies je voor plantaardig, dan kies je voor duurzaamheid en een betere planeet.